Културен дом на нефтохимика, релеф, метал

  1. Номер в регистъра: 14

  2. Адрес: Културен дом на нефтохимика, площад „Тройката“ №1


  3. Координати:

   42.49820647609238, 27.469344181762818


  4. Автор: 


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: 


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Релеф, метал

  9. Използвани материали: Мед


  10. Датировка: 


  11. Собственост на сградата: Община Бургас;

   • Статут на сградата – Общинска собственост.

  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 3,70 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: 


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: 


  20. Консервация / реставрация: 2020 г. Художникът, заел се с реставрацията и на трите творби, ситуирани в културния дом е Добрин Вътев – бургаски скулптор и преподавател в Национална Художествена академия филиал Бургас.


  21. Режими за опазване по ЗКН: 


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Документация за реставрация – Архив Община Бургас


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Културен дом на нефтохимика


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: