Детска композиция Труд и Детска композиция Учение Труд

  1. Номер в регистъра: 1

  2. Адрес: ОУ „Княз Борис“, ул. „Свети Климент Охридски” 31


  3. Координати:

   42.49466191708644, 27.467181916218788


  4. Автор: Райна и Енчо Рачеви


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование:

   • Детска композиция „Учение”;
   • Детска композиция „Труд”.

  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито. Две сграфита на фасадата на ОУ „Княз Борис“

  9. Използвани материали: трислойни мазилки


  10. Датировка:

   • „Учение“ 1967 г.;
   • „Труд“ 1968 г.

  11. Собственост на сградата:

   • Собственост на сградата – общинска;
   • Статут на сградата – училище

  12. Видове документи:

   • Съществуващи документи и тяхното местонахождение – личен архив на автора;
   • Проект за изпълнение / технология – има скица;
   • Чертежи – има скица;
   • Архивни снимки – не;
   • Документация за реставрация – не.

  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Двете сграфита фланкират централния вход на училището. Представят стилизирани фигурални композиции свързани с училищната тематика. Сграфитата са изпълнени с трислойни мазилки нанесени последователно от тъмно към светло в черно, умбра и свтла охра, а бялото е нанесено повърхностно като варна бадана. Фонът около композициите е боядисан в червен брик. В долния десен край на лявото пано има картуш с подпис и дата на реализацита.


  18. Подпис / инициали на автора: Да


  19. Състояние: Състоянието на сграфитата е стабилно, наблюдава се опадане (ожулване) на най-повърхностния слой – бадана, особено изразено в лявото пано.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностно почистване, укрепване, реинтеграция на избледняващите бадани. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Училище


  26. Възможност за достъп: Обществен, свободен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: