Майстор Уста Колю Фичето

  1. Номер в регистъра: 2

  2. Адрес: ПГСАГ „Кольо Фичето“, бул. „Ст. Стамболов“ 69


  3. Координати:

   42.50817304302703, 27.469001097182797


  4. Автор: Енчо Рачев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Майстор Уста Колю Фичето”


  7. Други наименования, под които е познато произведението: „Колю Фичето”


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: мазилки в 4 цвята


  10. Датировка: 1965-1966 г.


  11. Собственост на сградата:

   • Собственост на сградата – общинска;
   • Статут на сградата – училище

  12. Видове документи:

   • Съществуващи документи и тяхното местонахождение – личен архив на автора;
   • Чертежи – има скица;
   • Архивни снимки – да;
   • Документация за реставрация – съхранява се в училището.

  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: височина – 10 кв.м., ширина – 5 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфито на фасада на Професионална гимназия по Строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето” – Бургас, с автори Райна и Енчо Рачеви. Сграфитото е изпълнено в 4 цвята, интересно, че най-светлият цвят се явява и фон или може би по-скоро това е цвета на хастара на сграфитото, който играе ролята на фон, върху него са нанесени последователно 3 цвята, тъмно кафяво, по-светла кафява умбра и червено. Обрамчена от изолацията, сградата е санирана, няма нарушения или следи, може би едно, две или следи от птички, по самото сграфито.


  18. Подпис / инициали на автора: Да


  19. Състояние: Сграфитото е реставрирано преди известно време, но не от специалист и това си личи, липсващите части са запълнени с хоросан, но не е наподобена максимално оригиналната фактура на слоевете и на мазилката, след което почти цялостно е тонирано. Този ретуш значително се е променил с времето, цветове са силно променени, личат движението на четките и посоката също, ясно се виждат и следите на третираните разрушения. Долу в ляво може да се проследи оригиналния цвят на слоевете мазилки на сграфитото, особено кафявото и тази умбра, която е на върха на обувката на левия крак на фигурата където е видимо колко са променени цветовете, нищо общо няма с оригиналната гама. За съжаление червенето в оригинал никъде не може да се види, навсякъде е третирано, но в дебелината на срезовете на мазилките би могло да се види и оригинала.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Осигуряване на достъп до сграфитото за оглед и преценка на състоянието му, повърхностно почистване, укрепване.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Проект за изпълнение / технология – има скица


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: Училище


  25. Настояща функция на сградата: Училище


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: частична


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: