Мозайка в Младежки културен център Бургас

  1. Номер в регистъра: 11

  2. Адрес: Младежки културен център, ул. „Уилям Гладстон“ № 39


  3. Координати:

   42.496567727140025, 27.466269181762698


  4. Автор: Йоан Левиев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Мозайка в Младежки културен център Бургас


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: камък, смалт


  10. Датировка: 1975 г.


  11. Собственост на сградата: Община Бургас;

   • Статут на сградата – Общинска собственост.

  12. Видове документи: вж. 22.


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 6,40 x 23,00 м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайка на фасада във вътрешен двор на Младежки културен център в Бургас. Хоризонтална композиция изобразяваща легнала женска фигура с две птици от двете и страни. Мозайката е изпълнена преобладаващо от смалт в седем цвята с по няколко нюанса на цвят, позлатени стъклени тесери и естествен камък. Фигурите са изпълнени с по-дребни смалтови тесери, а фона от поголеми тесери от бял мрамор и варовик. Фигурите са редени на панели, които са монтирани на стената като много ясно личат местата на връзките между тях и ретуша на фугата. Фонът е реден на място след монтирането на панелите.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: По повърхността на мозайката се наблюдава цялостно общо замърсяване, липси на тесери особено в участъците на фигурите, изтриване на позлатата от повърхността на стълените тесери, следи от неумели опити за ретуш или възстановяване на паднали тесери с излишък от свързващ (хоросанов/циментов) разтвор, наличие на вегетация в основата на мозайката.


  20. Консервация / реставрация: Неумели опити за ретуш в някои участъци.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, отстраняване на биологично нападение и вегетация, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери, облагородяване на средата. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Да. Проектът се намира в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, сигнатура МД Левиев/20.


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Младежки културен център


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: