Слънце – Сграфито в интериора на Младежки културен център Бургас

  1. Номер в регистъра: 12

  2. Адрес: Младежки културен център, ул. „Уилям Гладстон“ № 39


  3. Координати:

   42.496567727140025, 27.466269181762698


  4. Автор: Георги Богданов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Слънце“ – Сграфито в интериора на Младежки културен център Бургас


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата: Община Бургас;

   • Статут на сградата – Общинска собственост.

  12. Видове документи: Архивни снимки – да


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 8 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфито в интериора на младежкия център с абстрактнодекоративна композиция, изпълнено в четири цвята положени последователно от червено, през умра към охра и бяло. Последният бял слой изглежда скоро нанесен.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Сграфитото е запазено в много добро състояние. В някои участъци е засегнато от подновения бял завършващ слой.


  20. Консервация / реставрация: не е консервирано


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, укрепване при необходимост. Преместване в страни на растителност и мебелите разположени пред сграфитото. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Младежки културен център


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: