Бургас, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, мозайка

Мозайка на фасадата на ПГ по туризъм „Асен Златаров“

Бургас, Културен дом на нефтохимика, стенопис

„Нестинарки“, стенопис в библиотеката на културен център НХК

Бургас, Културен дом на нефтохимика, релеф, метал

Културен дом на нефтохимика, релеф, метал

Бургас, Културен дом на нефтохимика, композиция от мраморни блокове

Културен дом на нефтохимика, композиция от мраморни блокове

Бургас, Младежки културен център, сграфито

„Слънце“ – Сграфито в интериора на Младежки културен център Бургас