Щастливо детство

  1. Номер в регистъра: 14

  2. Адрес: бул. „България“ 24, 5000 ж.к. Акация, Велико Търново, бивш Пионерски дом / настоящ Общински детски комплекс


  3. Координати:

   43.079700, 25.620608


  4. Автор: Стоян Куюмджиев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Щастливо детство“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Мозайка на фасада на бившия пионерски дом, сега общински детски комплекс Велико Търново. Паното е направено от естествен камък, многоцветно, има включване и на речни камъни и на специално обработвани в някакъв барабан тухлени модули, наподобяващи речни камъни с различна големина. Интересен редеж, комбинация от сечени тесери, включвания на тези заоблени тесери от камък и керамика. Опит за пластично редене на мозайка.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Състояние: не добра връзка между мозаичните тесери и свързващия разтвор, видимо долу хастарната основа е изключително здрава, вероятно хоросан с добавка на цимент, вижда се копиране на рисунката в хастарната основа. Редена е и с чист циментов разтвор, който явно не прави добра свръзка с хастараната основа с тесерите и това причинява тяхното падане.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Общински детски комплекс


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: