Кирил и Методий

  1. Номер в регистъра: 8

  2. Адрес: Читалището в центъра на село Къпиново, с.Къпиново 5043


  3. Координати:

   43.014840, 25.783382


  4. Автор: Христо Панев, съизпълнител: Габриел Панев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Кирил и Методий“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито на фасадата на читалището в село Къпиново

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 2012 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито на фасадата на читалището от към площада на селото. Изпълнено в 3 цветни мазилки положени последователно една върху друга – черна, охра и бяла, с видими следи от повърхностно тониране на фона около изображението. В някои участъци се наблюдава повърхностно тониране на белия слой с охра, вероятно авторски ретуш. Сграфитото е подписано – ГП и ХП и датирано – 2012 г.


  18. Подпис / инициали на автора: Да


  19. Състояние: Сграфитото е сравнително ново и в много добро състояние, сградата е добре поддържана.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Читалище


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: