Юни 1923

  1. Номер в регистъра: 7

  2. Адрес: ул. Трифон Саралиев, 5050 Килифарево. Поликлиниката в центъра.


  3. Координати:

   42.994383, 25.621314


  4. Автор: Христо Панев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Юни 1923“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1982 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито на странична фасада на поликлиниката в гр. Килифарево. В технологично отношение сграфитото е изпълнено с 4 цветни мазилки – черна, червена, охра и бяла, положени последователно една върху друга. В долната лява част е поместен подпис с два инициала – ХП и ДК и година. Вероятно Христо Панев е имал съавтор с инициалите ДК или КД.


  18. Подпис / инициали на автора: Да


  19. Състояние: Сграфитото е много добре запазено и поддържано. Няма видими следи от разрушения или проблеми.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностно почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Поликлиника


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: