Апотеоз-Кольо Фичето

  1. Номер в регистъра: 2

  2. Адрес: ул. „Стефан Стамболов“, 5000 ж.к. Варуша-север, Велико Търново


  3. Координати:

   43.084321, 25.638475


  4. Автор: Марчо Караджов и Георги Райчев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Апотеоз-Кольо Фичето“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфитото заема целия калкан на сграда разположен с лице към панорамна площадка, изпълнено е в три цвята – черен, червен, охра и бежово-бяло. След извършена реставрация през 2018 г. сграфитото изглежда като направено изцяло на ново, със съвременни материали, но видимо с променен колорит. В долния десен край е запазен подпис, спорно колко е оригинален, тъй като на снимката преди реставрация не е видим, а след реставрацията над него има нанесени абсолютно нови слоеве.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Сграфитото изглежда здраво, в стабилно състояние, няма видими нарушения или следи от влага, стените са чисти, зоната е добре поддържана, облагородена, цялата панорамна площадка е видимо обновена и приятно оформена.


  20. Консервация / реставрация: „Реставрирано“ през 2018 г. от екип оглавяван от художника Милен Джановски. Реставрацията е извършена непрофесионално, без рестпект към оригинала, наблюдава се промяна във фактурата на финалния мазилков слой, значителна промяна на клорита. Оригинално сграфитото е било изпълнено в тъмно червено, умбра и бяло, докато след т.н. реставрация цветовете са променени на тъмно сиво, светла умбра и бяло. В дебелината на срезовете на мазилките могат да се проследят оригиналните цветеове. Вероятно е извършено повърхностно тониране на мазилковите слоеве.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: