Св. св. Кирил и Методий

  1. Номер в регистъра: 10

  2. Адрес: ул. Теодосий Търновски № 2, Велико Търново 5000. Университетска библиотека към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.


  3. Координати:

   43.077364, 25.648254


  4. Автор: Тодор Ковачев (дипломна работа)


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Св. св. Кирил и Методий“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1973 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито в библиотека на Великотърновския Университет, в интериор, на стена на стълбището. Фигурите на Кирил и Методий, изпълнени в два цвята черно и червено, на бял фон.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Сграфитото е в стабилно състояние, на дясната фигура на ръкава има следи от разрушения и може би ретуши, силно разпрашаващ се долен слой.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностна и структурна стабилизация на мазилкови слоеве, укрепване, възстановяване на липси. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Библиотека


  26. Възможност за достъп: Обществен – Интериор в сградата на библиотеката


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: