Модулна керамична пластика

  1. Номер в регистъра: 10

  2. Адрес: ул. „Александровска“ № 1


  3. Координати:

   42.49150399038109, 27.473476897105368


  4. Автор: Панайот Димитров


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Модулна керамична пластика


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Керамична пластика

  9. Използвани материали: релефни керамични модули върху фасадата, която е облицована с бели варовикови плочи


  10. Датировка: 


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Модулна керамична пластика/релеф на фасадата на сградата изобразяваща човешка фигура, модел на атом и птици. Изпълнена от релефни керамични модули върху фасадата, която е облицована с бели варовикови плочи.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Пластиката е с доста добра съхраненост. Наблюдава се общо повърхностно замърсяване, най-вече от птичи екскременти, облицовката наоколо е в прилично състояние, в левия горен ъгъл около улука и водосточната тръба има следи от влага и видими проблеми с настоящи течове.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване течовете и следите от влагата, повърхностно почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: микро/макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: