Регистри

Регистър
Бургас

Бургас, ул. "Александровска" 6, мозайка

Регистър
Велико Търново

Велико Търново, "Стражите", сграфито

Регистър
Пловдив

Пловдив, подлез до Баня старинна, мозайки

Регистър
София

София, НДК - фонтан (мозайка)

Свържете се с нас

Споделете с нас информация и снимка/и за съвременно фасадно монументално изкуство във Вашето населено място.

Свържете се с нас

Споделете с нас информация и снимка/и за съвременно фасадно монументално изкуство във вашето населено място.