Регистър Велико Търново

Велико Търново, Регионална библиотека, „Въстанието на Асен и Петър“, фрескаФБН/Антон Чалъков, 2023
Велико Търново, Регионална библиотека, „Влизането на Ивайло в Търново“, фрескаФБН/Антон Чалъков, 2023
Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетска библиотека, сграфитоФБН/Антон Чалъков, 2023
Велико Търново, ЦДГ "Св. св. Кирил и Методий", сграфитоФБН/Антон Чалъков, 2023

Велико Търново, целодневна детска градина „Св. св. Кирил и Методий“, сграфито

Сгарфито на фасадата на целодневна детска градина „Св. св. Кирил и Методий“
Велико Търново, "Търновска книжовна школа", сграфитоФБН/Антон Чалъков
Велико Търново, "Стражите", сграфитоФБН/Антон Чалъков, 2023

Велико Търново, „Стражите“, сграфито

"Стражите"-Сграфито на панорамна площадка на ул. „Стефан Стамболов“
Велико Търново - Апотеоз-Кольо Фичето (сграфито)ФБН/Антон Чалъков, 2023
Veliko Tarnovo, "Welcome of the Russian Liberation Army", sgraffitoBHF/Anton Chalakov, 2023