Нестинарки, стенопис в библиотеката на културен център НХК

  1. Номер в регистъра: 14.1

  2. Адрес: Културен дом на нефтохимика, площад „Тройката“ №1


  3. Координати:

   42.49820647609238, 27.469344181762818


  4. Автор: ЛК-Текст към… Калина Скарлатова, днес Калина Лютова, създава стенописа „Нестинарки“ като дипломна работа.


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Нестинарки“, стенопис в библиотеката на културен център НХК


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Стенопис в интериор

  9. Използвани материали: темперни бои


  10. Датировка: 


  11. Собственост на сградата: Община Бургас;

   • Статут на сградата – Общинска собственост.

  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Стенопис в интериора на библиотеката в културния център на НХК, изпълнен с темперна техника.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Стенописът е в много добро състояние.


  20. Консервация / реставрация: Художникът, заел се с реставрацията и на трите творби, ситуирани в културния дом е Добрин Вътев – бургаски скулптор и преподавател в Национална Художествена академия филиал Бургас.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Културен дом на нефтохимика


  26. Възможност за достъп: обществен


  27. Възможност за наблюдение: ограничен


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: