Нестинарки, стенопис в библиотеката на културен център НХК

    1. Номер в регистъра: 14.1

    2. Адрес: Културен дом на нефтохимика, площад „Тройката“ №1


    3. Координати:

      42.49820647609238, 27.469344181762818


    4. Автор: ЛК-Текст към… Калина Скарлатова, днес Калина Лютова, създава стенописа „Нестинарки“ като дипломна работа.


    5. Вид на обекта: Монументална декорация


    6. Наименование: „Нестинарки“, стенопис в библиотеката на културен център НХК


    7. Други наименования, под които е познато произведението: 


    8. Техника на изпълнение: Стенопис в интериор

    9. Използвани материали: темперни бои


    10. Датировка: 


    11. Собственост на сградата: Община Бургас;

      • Статут на сградата – Общинска собственост.

    12. Видове документи: 


    13. Идентификатор по кадастрална карта:


    14. Номер по регулационен план:


    15. Принадлежност към групова НКЦ: 


    16. Пространствени параметри на произведението:


    17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Стенопис в интериора на библиотеката в културния център на НХК, изпълнен с темперна техника.


    18. Подпис / инициали на автора: Не


    19. Състояние: Стенописът е в много добро състояние.


    20. Консервация / реставрация: Художникът, заел се с реставрацията и на трите творби, ситуирани в културния дом е Добрин Вътев – бургаски скулптор и преподавател в Национална Художествена академия филиал Бургас.


    21. Режими за опазване по ЗКН: Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


    22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


    23. Връзка с околната среда: благоприятна


    24. Първоначална функция на сградата: 


    25. Настояща функция на сградата: Културен дом на нефтохимика


    26. Възможност за достъп: обществен


    27. Възможност за наблюдение: ограничен


    28. Съответствие между проект и изпълнение:


    29. Забележка/Друго: