Мозайка на фасадата на завод Победа

  1. Номер в регистъра: 18

  2. Адрес: Завод „Победа“, ул „Одрин“ № 15


  3. Координати:

   42.50775427760882, 27.457498095029734


  4. Автор: Дечко Стоев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: Мозайка на фасадата на завод „Победа“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: мозайка

  9. Използвани материали: 6 цвята с тесери от естествен камък


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: Частна собственост


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозаечното пано се намира на фасадата на завод „Победа“, разположено е над централния вход така, че да е видимо от дистанция. Представлява декоративна геометрична композиция изпълнена в 6 цвята с тесери от естествен камък. Някои композиционни елементи са изведени пластично. Тесерите с различен цвят са редени така, че да разнообразяват едноцветните повърхности с трепкащ ефект (в охрата тук, там, има червени и зелени тесери и обратно, в зеленото има и жълти и бели).


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Наблюдава са общо повърхностно замърсяване. Състояние стабилно.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване на мозайката. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Завод


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: