Стачката на пристанищните работници в Бургас, 1911

  1. Номер в регистъра: 6

  2. Адрес: Порт Бургас


  3. Координати:

   42.490459, 27.475129


  4. Автор: Тома Върбанов, Митю Димитров, Илия Илиев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Стачката на пристанищните работници в Бургас, 1911


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: хоросанова мазилка в 3 цвята


  10. Датировка: 60-те/70-те г.?


  11. Собственост на сградата: Порт Бургас


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфито на стена на сградата на Порт Бургас, автори Тома Върбанов, Митю Димитров и Илия Илиев. Сграфитото е изпълнено в 3 цвята, но с необичайна градация на мазилковите слоеве -, червеното е най-долния, следван сиво-от белия, трети е нанесен тъмния цвят мазилков слой, който е завършващия.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Състояние: няколко липсващи части, горе център, вероятно от течове от покрива и една малка част долу ляво. Като липсите са паднали до хастарната мазилкa или градежната основа, не може да се прецени от дистанцията. Може да се установят и подкожушвания от при оглед от близо.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване теча от покрива, повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране и ретуш на оригинала, възстановка на липсите. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Порт Бургас


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: