Мозайка на фасадата на ПГ по туризъм Асен Златаров

  1. Номер в регистъра: 15

  2. Адрес: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ бул. „Стефан Стамболов“ №53


  3. Координати:

   42.50598391046693, 27.469545381841247


  4. Автор: Дечко Стоев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Мозайка на фасадата на ПГ по туризъм „Асен Златаров“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: тесери от естествен камък


  10. Датировка: 1976 г.


  11. Собственост на сградата: Община Бургас;

   • Статут на сградата – Общинска собственост.

  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайка на странична фасада на сградата, изпълнена в 4 цвята с много едри тесери от естествен камък с различна големина, някои с много голям размер, особено тези с неправилна форма са редени със своеобразна техника opus segmentatum, другите са тип павенца и са с по-правилна.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Сградата е санирана и мозайката е обрманчена от изолацията. В близост има голямо иглолистно дърво, чиито клони докосват мозайката и може би причиняват падане на тесери. Наблюдават се липси на тесери, както от по-големите, с неправилна форма с червен цвят, така и от по-малките от двете страни на главата на фигурата. Наблюдават се следи от плесени, почерняване по повърхността най-вече на белите, на мраморните тесери, като другите не са засегнати. От дистанцията не може да се прецени здравината и стабилността на мозайката, адхезията между тестерите и основата, за да се види дали има и други застрашени от отделяне тесери.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери, подрязване клоните на дървото, облагородяване на средата. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: микро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: Професионална гимназия по туризъм


  25. Настояща функция на сградата: Професионална гимназия по туризъм


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: