Бургас

  1. Номер в регистъра: 16

  2. Адрес: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ бул. „Стефан Стамболов“ №53


  3. Координати:

   42.50598391046693, 27.469545381841247


  4. Автор: Йордан Маринов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: „Бургас“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: мазилки в 4 цвята


  10. Датировка: 1976 г.


  11. Собственост на сградата: Община Бургас;

   • Статут на сградата – Общинска собственост.

  12. Видове документи: Архивни снимки – да


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфитото е разположено на фасада на вътрешен двор на училище „ Асен Златаров“ с автор Йордан Маринов. Сграфитото представлява декоративна композиция представена като триптих от едно централно и две странични пана. Изградено е в четири цвята – черно, червено, охра и бяло от последователно положени мазилки в градация от тъмно към светло, нанесени върху хастарна хоросанова мазилка. Сградата е санирана, като покрай сграфито е оформена релефно изолацията.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Сграфитото е разположено на ниска стена в непосредствена близост до спортната площадка, така че е понесло доста удари от топки и други. Това е особено видимо в долната част, която е доста по разрушена. Разрушения – силно разпрашаване в слоевете в долната част, като започнем от най-долния, черния, много силно се рони, между слоевете и също и на по-горните. Наблюдава се и разслояване, както на трите слоя над черното, така и между тях. В основата на сграфитото има парчета и прах от отронените мазилки. Констатираните деструктивни процеси носят висок риск и други части от сграфитото да се отделят от стената.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Налагат се мерки по консолидация, аварийно стабилизиране и след това реставриране и да се вземат мерки срещу удрянето му най-вече с топки. Възстановяване на липсващата част от сграфитото, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: неблагоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: Професионална гимназия по туризъм


  25. Настояща функция на сградата: Професионална гимназия по туризъм


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: