Морски свят

  1. Номер в регистъра: 5

  2. Адрес: ул. „Александровска“ № 67


  3. Координати:

   42.494932, 27.472003


  4. Автор: Николай Дубаров


  5. Вид на обекта: Монументална декорация на паваж


  6. Наименование: „Морски свят“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка с модули гранитогрес отлети в плочи в градска среда

  9. Използвани материали: речни камъни, керамични плочи и каменни тесери


  10. Датировка: 2011 г.


  11. Собственост на сградата: градска среда;

   • Статут – общинска собственост.

  12. Видове документи:

   • Съществуващи документи и тяхното местонахождение – фирма „Трейс“;
   • Чертежи – Архитектурно бюро „Атика Р5“;
   • Архивни снимки – личен архив на автора.

  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Поредица от подови мозайки в градска среда на ул. „Александровска“ 67 в Бургас. Мозаечните пана са вместени в уличната настилка, изпълнени са от речни камъни, керамични плочи и каменни тесери, заобиколени от терацо мозайка. Представляват декоративни пана с композиции от морски създания и елементи. На повърхността си са изгладени или полирани.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Стабилно


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване на мозайката. Поддръжка и охрана, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител:

   • Проект за изпълнение / технология – личен архив на автора.

  23. Връзка с околната среда: макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: