Спартак

  1. Номер в регистъра: 17

  2. Адрес: Завод „Спартак“, ул.“Одрин“ 3


  3. Координати:

   42.51288993733346, 27.445718261397975


  4. Автор: Енчо Рачев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, монументална керамика


  6. Наименование: „Спартак“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: 

  9. Използвани материали: врачански варовик, керамика, бетон и др.


  10. Датировка: 1970 г.


  11. Собственост на сградата: Частна собственост


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Керамична пластика/релеф на фасадата на сградата завод „Спартак“ изобразяваща фигурата на Спартак. Изпълнена от врачански варовик, с който е облицована цялата фасада на сградата.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Пластиката е с доста добра съхраненост. Наблюдава се общо повърхностно замърсяване, най-вече от птичи екскременти, облицовката наоколо е в прилично състояние, горе се виждат някакви жълти следи по нея.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностно почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Завод


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: