ЦКОДУХЗ Св. Стилиан ж.к. Зорница на ул. Урал № 1

  1. Номер в регистъра: 8

  2. Адрес: ЦКОДУХЗ „Св. Стилиан“ ж.к. Зорница на ул. Урал № 1


  3. Координати:

   42.5174093727827, 27.46720516160076


  4. Автор: 


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: 


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: 

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: 


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: 


  20. Консервация / реставрация: 


  21. Режими за опазване по ЗКН: 


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: 


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Педиатрична болница


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: