Мозайка на фасада на Държавна опера Бургас

  1. Номер в регистъра: 9.1

  2. Адрес: ул. „Климент Охридски“ № 2, пред Държавна Опера, Бургас


  3. Координати:

   42.49465077126099, 27.469347768346836


  4. Автор: Никола Станчев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Мозайка на фасада на Държавна опера Бургас


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: бетонна пластична стена с естествен камък, използваните тесери са в два цвята: бяло – варовик (мрамор) и сиво-черно


  10. Датировка: 2006 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Пластична декоративна мозайка на фасадата на Държавна опера Бургас. Мозайката е изпълнена върху бетонна пластична стена с естествен камък, използваните тесери са в два цвята: бяло – варовик (мрамор) и сиво-черно, с правилна форма с вариращи размери.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: По повърхността на мозайката се наблюдава общо повърхностно замърсяване, цяло изглежда в стабилно състояние.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, отстраняване на биологично нападение, проверка за стабилност на тесалатума. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: микро/макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: Държавна опера, Бургас


  25. Настояща функция на сградата: Държавна опера, Бургас


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: