Васил Априлов

  1. Номер в регистъра: 7

  2. Адрес: бул. „Сан Стефано“ 88, ОУ „Васил Априлов“


  3. Координати:

   42.50378772401985, 27.47295109718261


  4. Автор: Дипломна работа на група студенти от 4-ти курс специалност „Декоративно изкуство“, НХА. По проект на Николай Драчев и Юрий Василев, участие взема и Иван Бахчеванов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Васил Априлов“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: хоросанова мазилка в два цвята; Характерна особеност е използването на морски пясък, със ситна фракция мидички и в двата слоя.


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: Общинска


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Град Бургас, кв. Лазур, у-ще „Васил Априлов“, сграфито на странична фасада на училището. Не се вижда подпис на автор. Изпълнено в два цвята мазилки в тъмно сиво зеленикаво и естествения цвят на хоросана – мръсно бяло положени последователно една върху друга. Характерна особеност е използването на морски пясък, със ситна фракция мидички и в двата слоя. Мидичките се наблюдават в мазилката като бели точици.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Състояние: сградата изглежда санирана около сграфитото като нищо не нарушава целостта му, оформено е добре с изолацията. Наблюдават се разслояване и липси в повърхностния слой на не големи участъци, най-вече в долната част, която обхваща надписа. Тъмният слой е стабилен, но горния слой в някои участъци на буквите липсва.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране при необходимост, възстановка на липси. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Микро/макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Училище


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: