Изложбата Новото наследство: състояние и проблеми – София

Третото издание на изложбата: Новото наследство: „Състояние и проблеми“ ще се проведе в сътрудничество с Регионален исторически музей – София от 15.09.2023 до 10.10.2023 в изложбена зала 2, зона „Ларго“, София. Откриването ще се състои на 15 септември (петък) в 18:30 ч.

Проектът е част от програмата „Възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“ (НФК, България) за периода ноември 2022 г. – ноември 2023 г.

„Новото наследство: Изложбата „Състояние и проблеми“ – София