Две мозайки на фасадата на старото кметство на район Тракия, блок 15, Пловдив

  1. Номер в регистъра: 10

  2. Адрес: Район Тракия, блок 15


  3. Координати:

   42.139795329953266, 24.79113091177706


  4. Автор: Трифон Неделчев, Маргарита Томова, Александър Балдев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: Две мозайки на фасадата на старото кметство на район Тракия, блок 15, Пловдив


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: мозайка върху бетонен панел; няколко цвята тесери: бяло (мрамор); сиво-черно, сиво, сиво-зелено, бежаво (варовик); червено, оранжево, синьо (стъкло); тесерите са с размер 1.5 x 1.5 см до 5x 5 см;


  10. Датировка: Година на изпълнение – 80-те години на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Всяко от двете мозаечни пана представлява абстрактна композиция от неправилни геометрични форми. Мозайката е положена с циментов разтвор върху бетонна основа. Техниката на изпълнение е opus tessellatum. Използваните тесери са в осем цвята: бяло (мрамор и варовик), сиво-черно, сиво, сиво-зелено, охра (варовик), червено (смалт), оранжево (смалт), синьо (смалт); размерите на тесерите варират от 1,5 х 1,5 см до 5 х 5 см.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Наблюдава се общо повърхностно замърсяване, липса на доста тесери (в някои участъци личи насилствено отстраняване като част от смалтовите тесери са останали в хоросановото/ циментовото легло). Монтирана камера на едното от паната и следи от демонтаж на климатик на другото, които са увредили структурно и повърхносто мозайката и нейната основа.


  20. Консервация / реставрация: Двете мозайки са възстановени от автора Трифон Неделчев през 2023 г.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: