Декоративно- геометрична композиция на калкана на жилищна сграда

  1. Номер в регистъра: 5

  2. Адрес: Ул. „Д-р Стоян Чомаков“ 7, западен калкан на сграда


  3. Координати:

   42.15073036133054, 24.752611509561337


  4. Автор: Иван Кирков


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: Декоративно- геометрична композиция на калкана на жилищна сграда


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 4 слоя хоросанова мазилка (груба мазилка, черно, червено, охра)


  10. Датировка: 70-те г. на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: частна сграда


  12. Видове документи: да


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфито на калкана на жилищна сграда ситуирана в комплекса Небет тепе в Стария град. Представя декоративно-геометрична композиция решена в три цвята – сиво-черно, червено и светла охра. В технико-технологично отношение сграфитото е изпълнено в три мазилкови слоя, положени последователно един върху друг, в градация от тъмно към светло. В структурата му са включени стъклени и керамични елементи.


  18. Подпис / инициали на автора: не


  19. Състояние: Сграфитото е в изключително деструктирало състояние, силно подкожушени и разслояващи се мазилкови слоеве, липса на адхезия с градежната основа, наличие на големи липси, следи от графити, както издраскани, така и рисувани със спрей.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Запазване на най-стабилната част от оригиналната структура, стабилизация, укрепване, бордиране, ретуш, сигниране. Изчукване до здрава основа на останалата част и възстановка по оригинал със същтата техника и технология. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: