Мозаечно пано на фасадата на читалище Алеко Константинов Пловдив

  1. Номер в регистъра: 17

  2. Адрес: Бул. „Шести септември“ 140


  3. Координати:

   42.151266098500756, 24.749387704267424


  4. Автор: Вълчан Петров


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: Мозаечно пано на фасадата на читалище “Алеко Константинов” Пловдив


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: В заден план: позлатени стъклени плочки в различни нюанси на бронз, старо злато, мед и емайл, оцветен в зелено, оранжево, червено, жълто в няколко нюанса; върху бетонова основа с циментов раствор;


  10. Датировка: Година на изпълнение – 80-те г. на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайка на фасадата на читалище “Алеко Константинов” Пловдив, 80-те. По информация от автора е изпълнена лично от него през 80те години. Мозайката изобразява два грифона симетрично композирани от двете страни на декоративен щит. Редена е на място от автора с помощници негови ученици. Използваният материал за тесери е изцяло изкуствен – позлатени стъклени плочки в различни нюанси на старо злато, бронз и мед за фона и смалт оцветен в зелено, оранжево, червено, охра и жълто с по няколко нюанса от цвят. Свързващият разтвор, светъл на цвят, вероятно цимент с фин пълнител се наблюдава във фугите и в разрушените участъци.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Наблюдава се общо повърхностно замърсяване, структурната цялост на мозайката е нарушена – има големи участъци с липсващи тесери.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: