Мозайки в подлеза на Баня Старинна

  1. Номер в регистъра: 16

  2. Адрес: Бул. „Цар Борис III Обединител“ 54, подлез на бул. „Георги Димитров“ (дн. бул. „Цар Борис III Обединител“)


  3. Координати:

   42.15180381496259, 24.75036225114007


  4. Автор: Йоан Левиев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозаечни пана в подлез


  6. Наименование: Мозайки в подлеза на „Баня Старинна“

   • В книгата са разделени на 3 части:
    • Мозайка – 1969;
    • Мозайка Филибе – Пълдин – 3 мозаечни платна – 1969 г.;
    • Мозайка „Филипополис“ – 1969 г.

  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: мозайка от естествен камък в 6 цвята:червено, бежево,черно, тъмно сиво, светло сиво и бяло;


  10. Датировка: 


  11. Собственост на сградата: Общинска


  12. Видове документи: вж. 22.


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: Шест мозаечни пана с размери: 4,78 х 2,36 м; 2,92 х 2,36 м и 4 х (3,50 х 2,36 м)


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Шестте мозаечни пана се намират в подлеза на кръстовището на булевардите „Цар Борис III Обединител“ и „6 септември“, в съседство на Баня Старинна (Чифте хамам, XVI в.). Височината на паната е предопределена от височината на подлезното съоръжение, а ширината им варира: четири са с еднакви размери, разположени едно до друго, петото е по-голямо и заема централна стена, а шестото е най-голямо и е изпълнено в края на източния ръкав, извеждащ към Небет тепе. Всички пана съдържат разновременните имена на града – Пулпудева, Trimontium и Плоудин (първите четири пана), Philippopolis и Пловдив (петото) и Филибе и Пълдин (шестото). Техниката на изпълнение на мозайката е opus tessellatum. За тесерите е използван естествен камък в шест цвята: червено, бежово, черно, тъмносиво, светлосиво и бяло. Мозайката е редена с циментов разтвор, видим във фугите и в липсите. Повечето тесери са ръчно сечени, с неправилна форма, с размери на страните от 2 до 8 см, някои дори и по-големи. По сведения на очевидци мозайката е редена на място от изпълнители.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Мозаечните пана са в стабилно състояние, вследствие на извършена реставрация през 2020 г. от екип реставратори на ГХГ Пловдив. След боядисването на подлеза мозайките не са били защитени, по тях се наблюдават следи от натичане, оливане и напръскване с бяла боя и други замърсявания, следи от графити по експонираните антични колони и други елементи в подлеза.


  20. Консервация / реставрация: През 2020 г. е извършена реставрация на мозаечните пана, включваща повърхностно почистване, отстраняване на птичи екскременти и други замърсявания, възстановяване на липсващите тесери със същите по вид, структура и цвят камъни, специално обработени в съответните размери. Реставрацията е извършена от Марин Бекирски и Марина Ненова от екипа на ГХГ Пловдив.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване на мозайката, облагородяване на средата. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Проектът за изпълнение е в Народна библиотека „Иван Вазов“


  23. Връзка с околната среда: макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен-неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: