Свобода

  1. Номер в регистъра: 19

  2. Адрес: Пл. „Централен“ 1


  3. Координати:

   42.14230843808728, 24.74993301249601


  4. Автор: Виктор Тодоров


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, каменен релеф


  6. Наименование: „Свобода“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Каменен релеф на фасадата на Централна поща

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: Година на изпълнение – 70-те г. на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: Собственост на сградата: смесена; собственост на произведенеието – Общински институт „Старинен Пловдив“


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Каменна пластика/релеф на западната фасада на сградата на Централна поща. Изпълнена от врачански варовик, с който е облицована цялата фасада на сградата.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: В горната част на пластиката се наблюдава липса на обрамчващите я облицовъчни плочи, отлепени вследствие на влага и течове от покрива. Пластиката като цяло е стабилна, без видими липси или разрушения, с изключение на почернялата вследствие на течовете горна част. В горната част се наблюдват видими разрушения в облицовката около релефа, в следствие на течове и липси на някои от облицовъчните плочи, виждат се и подкожушени, готови да паднат, още няколко плочи. Фрагментите на релефа, от дистанция, изглеждат стабилно закрепени, забелязват се много следи от течовете в горната част, които са почернели или от свлечени повърхностни замърсявания от водата или вече с начало на нападение от плесени, но това може да се установи само като се вдигне скеле на място. Влошено е състоянието на фасадата под релефа, на пластичните елементи също, наблюдават се следи от влага, растящи треви върху тях, липсващи облицоващи плочи. Не добро състояние, но този камък дори при най-малката влага не изглежда много добре и трудно се поддържа.

  20. Консервация / реставрация: Не

  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване на течове от покрива, почистване, стбилизация, възстановка на липсващата част от облицивката. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Централна поща


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: