Фигурално сграфито на сградата на УХТ Пловдив

  1. Номер в регистъра: 8

  2. Адрес: Бул. „Марица“ 26, 4020 Пловдив


  3. Координати:

   42.15162712511058, 24.73171662525045


  4. Автор: Неизвестен подпис ЙЛ или ЙМ (Йордан Маринов?)


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: Фигурално сграфито на сградата на УХТ Пловдив


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 4-5 слоя хоросанова мазилка в три цвята (груба мазилка, червено, зелено-кафяво, бяло)


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: Сградата е частна собственост


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфито на южния калкан на сградата на УХТ Пловдив. Представя стилизирана фигурална композиция решена в три цвята – тъмно червено, зленикава умбра и мръсно бяло. В технико-технологично отношение сграфитото е изпълнено в три мазилкови слоя, положени последователно един върху друг, в градация от червеното през умбрата към бялото. В долната дясна част има подпис с буквите ЙЛ или ЙМ и годината 78.


  18. Подпис / инициали на автора: да


  19. Състояние: Като цяло сграфитото е добре запазено, липсва голяма част горния ляв ъгъл, в долната долна част е надраскано с графити, като фона е изцяло обхванат от тях, малка част са засегнали самото сграфито. Повърхностно замърсяване. Следи от ремонт на ъглите на 2-те сгради, може би от санирането на страничните стени. Наблюдават се две пукнатини, не се знае дали са конструктивни.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Отстраняване на течове от покрива, почистване, стбилизация, възстановка на липсващата част, почистване на графитите. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Универсален хранителен техникум


  26. Възможност за достъп: обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: