Юрий Гагарин- мемориална стена в памет на Юрий Гагарин

  1. Номер в регистъра: 15

  2. Адрес: Бул. „Цар Борис III Обединител“ 35-37 (кръгово), Панаирен град


  3. Координати:

   42.138465794396694, 24.719766547463905


  4. Автор: Йоан Левиев


  5. Вид на обекта: Мемориална стена, мозайка


  6. Наименование: „Юрий Гагарин“- мемориална стена в памет на Юрий Гагарин


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 5 цвята естествен камък: червено, бяло, охра, светло сиво, тъмно сиво върху бетонова основа, свързани с циментов хоросан;


  10. Датировка: 1971 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи: вж. 22.


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: 


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозаечното пано се намира североизточно от кръговото кръстовище на булевардите „Цар Борис III Обединител“ и „България“, в съседство с Международния панаир Пловдив. Разположено е върху изградена за целта монолитна конструкция, чиято височина е близо три пъти по-малка от ширината, а лицето на паното е ориентирано към кръстовището. Представена е мъжка фигура с антична прическа и облекло – древногръцкият герой Икар, който, за да се спаси от Минотавъра на о. Крит, полита с направените от баща му Дедал крила. Над дланта на лявата му ръка в кръгъл отвор е поместен немозаечен елемент – тондо с популярния портрет на Юрий Гагарин в скафандър, а под нея в три реда са изписани датите на раждането, на първия полет в Космоса и на смъртта на Гагарин.


  18. Подпис / инициали на автора: Не


  19. Състояние: Наблюдава са общо повърхностно замърсяване, липси на отделни тесери, следи от графити, в един участък черни натичания (асфалт или нещо друго), в медальона над ръката на фигурата е вместена нова плоча, тип надгробна плоча с лика на Гагарин и текст, не може да се каже какво е имало преди, но по проект на автора не е това. Трябва да се намерят архивни снимки. Липсващите тесери са фиксирани през годините от незнайно кой с циментов разтвор. Изглеждат по-светли и не от същия материал. Долу в дясно има липса на 3 тесера, горе в дясно, един в луничките над фигурата и един в изображенията на Гагарин, Състояние: стабилно.


  20. Консервация / реставрация: Наблюдават се следи от намеси или опити за някаква поддръжка и възстановяване на отделни тесери, но с неподходящ материал и свързващ разтвор.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване на мозайката и гърба на основата (конструкцията), отстраняване на натичания и графити, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери, облагородяване на средата, поддържане на тревната площ около мозайката. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: проектът е в народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: Мемориална стена


  25. Настояща функция на сградата: Мемориална стена


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: