Мозайка по случай побратимяването на гр. Пловдив с гр. Санкт Петербург (Ленинград през 80-те г. ХХ в.)

  1. Номер в регистъра: 18

  2. Адрес: Ул. „Княз Александър I“ 44


  3. Координати:

   42.14486587676424, 24.749566144724216


  4. Автор: Руски художници/ екип от Санкт Петербург


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Мозайка по случай побратимяването на гр. Пловдив с гр. Санкт Петербург (Ленинград през 80-те г. ХХ в.)


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: бяло, нюанси на бежаво, охра, сиена и черно с циментов хоросан, вероятно върху тухлена основ


  10. Датировка: Година на изпълнение – 80-те г. на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: Собственост на сградата: смесена – ID 56784.520.1083.4; собственост на произведенеието – Общински институт „Старинен Пловдив“


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Сграда – недвижима културна ценност в ансамбъл;


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайка включена към баланса старинен Пловдив, сградата трябва да се уточни чия собственост е. Подарък от СССР и руски художници по случай побратимяването на Пловдив и Ленинград (Санкт Петербург). Изпълнението е от самите руските художници, може би някъде 80-те години, трябва да се уточни.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Мозайката е в стабилно състояние, с леко повърхностно замърсяване, но сериозни следи не се наблюдават, много добре изпълнена изцяло от естествен камък. Голяма част от площта и е покрита от тенти и някакво временно съоръжение, личат следи от предишно такова.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, отстраняване на тентите и следи от предишни монтажи. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: