Меркурий

  1. Номер в регистъра: 20

  2. Адрес: Бул. „Цар Борис III Обединител“ 37, фасада на палата №9, Международен панаир Пловдив


  3. Координати:

   42.157182465370035, 24.749505288999707


  4. Автор: Христо Стефанов, арх. Валентин Старчев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, мозайка


  6. Наименование: “Меркурий”


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: мозайка

  9. Използвани материали: варовик и смалт в цветове: бежаво, охра, сиво-черно, червено;


  10. Датировка: Година на изпълнение – 1987 г.


  11. Собственост на сградата: Частна собственост на сградата: 56784.507.1.9


  12. Видове документи: 


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 48 кв.м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайката се намира върху фасадата на централната сграда на Международния панаир Пловдив. Разположена е на ъгъла, формиран от южната и западната фасада на сградата, и заема равни площи от тях. Представен е образът на древноримския бог Меркурий, покровител на търговците и пътешествениците. Лицето е разработено пластично – очи, нос, устни, спускащи се по раменете коси, както и характерната за античната иконография на този персонаж крилата шапка. Геометрични преплитащи се фигури изобразяват пейзажи от Пловдив и създават алюзия за телесното присъствие на този крилат пратеник на боговете. Мозайката е силно пластична. Част от челото, носа, скулите, ушите, устните и брадичката на Меркурий са направени от големи бучардисани блокове варовик, изявени високо над останалата част от мозайката, която е в opus tessellatum. Крилете на Меркурий и цялостният контур на мозайката са изградени от ръчно обработени (глицовани) варовикови плочи.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Мозайката е в добро състояние.

  20. Консервация / реставрация: Не

  21. Режими за опазване по ЗКН: Периодично повърхностно почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Палата 9 на Международен Пловдивски панаир


  26. Възможност за достъп: Обществен – благоприятен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: