Тракийска колесница

  1. Номер в регистъра: 4

  2. Адрес: Ул. „Перник“ 4, северен калкан на сграда „Константин Стоилов“ 47


  3. Координати:

   42.14941662571933, 24.750824634106067


  4. Автор: Димитър Киров – Ди Киро


  5. Вид на обекта: Монументална декорация, сграфито


  6. Наименование: „Тракийска колесница“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Сграфито

  9. Използвани материали: 4-5 слоя на хоросанова мазилка, наннесени един върху друг в 4-5 цвята (черно, червено, сиво и бяло)


  10. Датировка: 1966 г.


  11. Собственост на сградата: частна


  12. Видове документи: да; Проект за изпълнение, съхраняван от Розалия Кирова


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ: Не


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Сграфитото „Тракийска колесница“, е разположено на дворна оградна стена в началото на подхода към Стария град от към квартал Капана. Сграфитото заема цялата оградна стена в посока запад. Композицията е фигурална, развита по хоризонтала, изобразява две тракийски колесници с по два коня всяка, първата от ляво на дясно се управлява от две фигури, а втората от една. Сграфитото е изпълнено със три слоя мазилки, положени последователно от тъмно към светло в черно, червено и много светла охра.


  18. Подпис / инициали на автора: не


  19. Състояние: От оригиналното сграфито е запазена една малка част в левия край на композицията, представляваща по-малко от една трета от цялото изображение. През 2013 г. разрушеното сграфито е възстановено от екип художници безвъзмездно по случай рождения ден на Димитър Киров. Днес, 10 години по-късно се наблюдава напълно обезцветяване на възстановената част от сграфитото, така че възстановката изглежда умишлено третирана в черно-бяла гама, за да се разграничи от оригинала. Вероятно това се дължи на използваните за цветните мазилки пигменти или по-скоро багрила, които са неустойчиви на вар и с течение на времето са се обезцветили с изключение на черното. Запазената оригинална част от сграфитото не е била укрепена и стабилизирана и днес се намира в тежко състояние. Наблюдава се разслояване на мазилковите слоеве, разпрашаване, и грубо застъпване на възстановката върху оригинала, без респект към него, което причинява допълнителното му разрушаване.


  20. Консервация / реставрация: През 2013 г. е извършена непрофесионална възстановка на увреденото сграфито от екип художници. Не са спазени необходимите технологични изисквания и с времето положените цветни мазилкови слоеве са се обезцветили.


  21. Режими за опазване по ЗКН: Повърхностно почистване, укрепване, стабилизиране и ретуш на оригинала, по-добро интегриране на възстановката към него. Поддръжка и охрана, контролиране на растителността наоколо, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Да


  23. Връзка с околната среда: благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: неограничен


  27. Възможност за наблюдение: неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: