Сграфито (фасада) – 2 обекта, 49 ОДЗ Радост

  1. Номер в регистъра: 5

  2. Адрес: ул. „Св. Пимен Зографски” № 5, ОДЗ №49 „Радост“, ж.к. „Дианабад“, район „Изгрев“


  3. Координати:

   42.66553810410783, 23.351845253967213


  4. Автор: Петя Вълчанова


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: Сграфито (фасада) – 2 обекта, 49 ОДЗ „Радост“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито – две пана

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: Година на изпълнение – 80-те години на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 10х8м


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Детска градина „Радост“, Дианабад, сграфита на двете фасади. Сграфито, заемащо цялата фасада изпънено с 3-слойни мазилки в 3 цвята, оксидна зелена, върху него червена охра и бяло. Бялото видимо е повтаряно, даже не особено внимателно, има вади при боядисването. В долен десен ъгъл се вижда подпис „ПВ“ и неуспешен опит за ретуш на зеления цвят с електриково зелено.


  18. Подпис / инициали на автора:


  19. Състояние:
   И двете сграфита изглеждат стабилно, сградата скоро е санирана, в горен ляв край, монтирано осветително тяло, но не е разрушило изображението, не е в площта на сграфитото.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: 


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: Детска градина


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: