Сграфито на страничната фасада (калкан) на жилищна сграда от междувоенния период.

  1. Номер в регистъра: 3

  2. Адрес: ул. „Алабин И. Вл.“ №26, район „Триадица“,


  3. Координати:

   42.694834, 23.317515


  4. Автор: Дамян Николов


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: Сграфито на страничната фасада (калкан) на жилищна сграда от междувоенния период.


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: сграфито

  9. Използвани материали: Полихромен


  10. Датировка: вероятна датировка – 60-те години на ХХ в.


  11. Собственост на сградата: частна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Ул. Алабин, сграфито на калкана на частна сграда, изпълнено с трислойна мазилка в 3 цвята – 2 нюанса на червено и едно мръсно бяло, естествения цвят на хоросана, нанесени последователно в градация от тъмно към светло, директно върху градежната тухлена основа. Формата при рязането на сграфитото е третирана чисто декоративно-графично, без преходи в полутон. Любопитно е, че сграфито преминава и на съседната сграда, без декорация, но са нанесени поне 2 от цветовете на мазилката.


  18. Подпис / инициали на автора:


  19. Състояние:
   Сграфитото е в тежко структурно състояние, с доста разрушения, подкожушвания, липси, някои от тях видимо се дължат на влошаване на годежната основа, една разрушаваща се и разпрашаваща се тухла, по цялата фасада има опити за запълване на липсващи части, някои от тях са и цветово реинтегрирани, доста неуспешно. През фасадата преминават кабели, има следи от монтиране на видео камери и други елементи. В горната част е имало течове, които са причинили опадане и разслояване на мазилките и липси на част от сграфитото. Долната част на сграфитото, която граничи със заведението в съседство, е боядисана директно в зелен цвят с блажна боя.

   Констатираните деструктивни процеси носят висок риск и други части от сграфитото да се отделят от стената. Подкожушването на стената се дължи както на течове от покрива на сградата, така и на различното качество на тухлите на градежната основа, някои от които в напреднал стадий на разслояване.


  20. Консервация / реставрация: 


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Отстраняване причинителите на влага, почистване, укрепване и стабилизиране на мазилкови слоеве, възстановка на липсите. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата:


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: