Булгарплод, сграфито (калкан) на сградата на някогашната Българска земеделска банка до входа Театър 199

  1. Номер в регистъра: 2

  2. Адрес: ул. „Георги С. Раковски” 129, район „Средец“


  3. Координати:

   42.693237762425056, 23.327849996854752


  4. Автор: Стоян Илиев


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: „Булгарплод“, сграфито (калкан) на сградата на някогашната Българска земеделска банка до входа Театър 199


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: сграфито

  9. Използвани материали:


  10. Датировка: година на изпълнение – 1964 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост

   • Статут на сградата: архитектурно-строителена НКЦ, от национално значение, ДВ бр.40 от 1978г. № 96, декларирана с писмо № 1787 от 21.05.1976г. № 81, досие 606

  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 15х25 м.


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфитото заема целия калкан на сградата, изпълнено е в четири цвята – черен, червен, охра и бежово-бяло. Цветните мазилкови слоеве с варираща дебелина са нанесени върху хастарна мазилка в градация от тъмно към светло. Формата при рязането е изградена чисто декоративно и стилизирано, без преходи в полутон.


  18. Подпис / инициали на автора:


  19. Състояние:
   Сграфитото изглежда стабилно в централната си част, докато в лявата част и зоната долу в дясно са силно увредени от влага и монтирани кабели и метална конструкция. Наблюдават се натичания на вода от покрива, разслояване, разпрашаване и деструкция и липси на цветните мзилки.


  20. Консервация / реставрация: не.


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Отстраняване причинителите на влага, почистване, укрепване и стабилизиране на мазилкови слоеве, възстановка на липсите. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата:


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: