Керамична модулна пластика – фасада сграда Гражданска защита

  1. Номер в регистъра: 14

  2. Адрес: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ул. „Никола Габровски” № 30, Ж.к. „Дианабад“, район „Изгрев“


  3. Координати:

   42.659808, 23.3470757


  4. Автор: Георги Балджиев, Банов, Петър Куцаров


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Керамична модулна пластика – фасада сграда „Гражданска защита“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: керамична модулна пластика

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Керамична модулна пластика (шамот). В долната част се чете подпис: „Банов, Балджиев, Куцаров, 1974“.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние:
   Пластиката е в добро състояние, в горната част се наблюдават следи от влага проникваща от покрива, причинила почерняване на керамичната повърхност, вероятно плесен, липсващи единични елементи, общо повърхностно замърсяване.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Отстраняване източника на влага, почистване, повърхностна и структурна стабилизация на модулите и основата, възстановяване на липсващи елементи. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: 


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: