Модулно рисувано керамично пано, с. Долни Богров, рибен ресторант

  1. Номер в регистъра: 12

  2. Адрес: с. Долни Богров, ул. „1-ва“, на ресторант, район „Кремиковци“


  3. Координати:

   42.704471, 23.492998


  4. Автор: З. В. Гов. (?)


  5. Вид на обекта: Монументална декорация; Модулно рисувано керамично пано (фасада), рибен ресторант


  6. Наименование:


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозайка-стенопис

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1983 г.


  11. Собственост на сградата:


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Модулно пано от рисувани и моделирани керамични плочи на фасадата на ресторант в с. Долни Богров. В долния десен край паното е подписано с инициалите: З.В., Ю.В.‘83


  18. Подпис / инициали на автора: Да


  19. Състояние:
   Като цяло паното е здраво и в стабилно състояние, с общо повърхностно замърсяване. По-скоро средата около него е леко занемарена и неподдържана.


  20. Консервация / реставрация: не


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Да се издири информация относно авторите и изпълнението на паното. Почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: не


  23. Връзка с околната среда: 


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: 


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: