Мозайка (фасада), Национална електрическа компания

  1. Номер в регистъра: 18

  2. Адрес: „Национална електрическа компания“, ул. „Веслец“ 5, район „Оборище“


  3. Координати:

   42.698481, 23.325690


  4. Автор: Йордан Марков


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: Мозайка (фасада), „Национална електрическа компания“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1976 г.


  11. Собственост на сградата: държавна собственост


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Мозайка и каменна пластика на фасадата на сградата на НЕК. Каменната пластика на северната фасада на сградата е изградена от материала на облицовъчните плочи (варовик тип мушелкалк), нарязани на правоъгълни издължени едри модули. Мозайката на източната фасада е с декоративно-геометричен характер, изпълнена от естествен камък с тесери насечени в правилна форма с варираща големина в три цвята: бяло – мрамор, тъмно сиво и охра.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Върху повърхността на пластиката и на мозайката се наблюдава цялостно общо замърсяване, но изглеждат в стабилно конструктивно състояние. Върху мозайката на източната фасада са монтирани множество климатици, които са причинили нарушаване на мозаечната повърхност, загуба на тесери и възпрепятстват цялостното и възприемане.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, повърхностна и структурна стабилизация на тесери и основа, възстановяване на липсващи тесери, отстраняване на кабели, климатици и др. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: НЕК


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: