Възраждане

  1. Номер в регистъра: 1

  2. Адрес: на ул. „Кракра“ № 13 – калкан, до „Съюз на архитектите в България“, район „Средец“ ул. „Кракра“ 11


  3. Координати:

   42.69327795852985, 23.337140528801342


  4. Автор: Вълчан Петров


  5. Вид на обекта: монументална декорация


  6. Наименование: „Възраждане“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: сграфито

  9. Използвани материали: трислойна, цветна мазилка в жълто, оранжево


  10. Датировка: година на изпълнение – 1975 г.


  11. Собственост на сградата: частна собственост


  12. Видове документи: Други – вж. 29


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението:


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито покриващо целият калкан на съседна сграда с лице към двора на Съюза на Архитектите. Композицията е фигурална, третирана изцяло декоративно и стилизирано. Сграфитото е изпълнено в четири слоя разноцветни мазилки положени последователно една върху друга в градация от тъмно към светло в черно, червено, охра и бяло, като последният бял слой е нанесен изключително тънко, с четка и по него не личат седи от издраскване.


  18. Подпис / инициали на автора:


  19. Състояние:
   Сграфитото има проблеми с инфилтрационна влага на две места в стената и в частта около покрива. Влагата е причинила увреждане на два участъка в центъра на паното и тези граничещи с покрива, във всичките посочени участъци има загуба на мазилкови слоеве в напреднал стадий на разрушаване, наблюдава се повърхностно изтриване на тънко нанесения бял рисуващ слой на сграфитото.


  20. Консервация / реставрация:
   Няма данни за такава.


  21. Режими за опазване по ЗКН:
   Отстраняване причинителите на влага, почистване, укрепване и стабилизиране на мазилкови слоеве, възстановка на липсите, реинтеграция и ретуш на завършващия бял слой. Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител:


  23. Връзка с околната среда: макро – благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата:


  25. Настояща функция на сградата: жилищна кооперация


  26. Възможност за достъп: Обществен и неограничен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: