Откриване на изложбата в София

Новото наследство: състояние и проблеми

Третото поредно издание на изложбата „Новото наследство: състояние и проблеми“ беше представено в изложбена зала 2, зона „Ларго“ в периода 15.09. – 10.10.2023. Домакин на събитието беше Регионален музей за история на София.

Проектът е част от програмата „Възстановяване и развитие на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“ (НФК, България) за периода ноември 2022 г. – ноември 2023 г.