Окриване на изложбата във Велико Търново

Новото наследство: състояние и проблеми

Първото издание на изложбата: „Новото наследство: състояние и проблеми“ се проведе в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ от 14 юли до 8 август, Велико Търново със съдействието на община „Велико Търново“. Изложбата се състои от 20 пана с примери за фасадно монументално изкуство: мозайка, сграфито, металопластика и керамопластика от Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представените документални фотографии на фотографа Антон Чалъков, акцентират не само върху художествената стойност на произведенията, но и върху различни конструктивни повреди, които налагат консервационни намеси с оглед опазването и обезопасяването им. Изложбата е част от  проекта “Новото наследство: подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.