Заключителна кръгла маса и откриване на изложба в Пловдив

Проект Новото наследство: подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България, финална фаза

Проектът “Новото наследство: подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България” завърши с  заключителна кръгла маса, на която бяха представени резултатите от всички проектни дейности. Събитието се проведе на 7.12.2023 г. в културен дом „Борис Христов“, с участието на всички местни проектни координатори, експертите, които представиха своите доклади, както и представители на НИНКН и Министерството на културата и Национална художествена академия.

Своевременно, в културен дом „Борис Христов“ беше открито и последното четвърто издание на изложбата „Новото наследство: състояние и проблеми“.