Науката е слънце

  1. Номер в регистъра: 11

  2. Адрес: ОУ „Бачо Киро“, ул. „Филип Тотю“ 20, 5000 Велико Търново


  3. Координати:

   43.076165, 25.615640


  4. Автор: доц. Александър Терзиев и Димо Заимов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Науката е слънце“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1978 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Мозайката на западната фасада на училище „Бачо Киро“ обхваща цялата и площ. Изпълнена е от естествен камък в 8 цвята – бяло, сиво, светло сиво-зелено, охра, зелено, кафяво, светла умбра и червено. Мозайката е редена и монтирана на панели или върху панелна основа. По границите на панелите много ясно си личат свръзките (ретуш), чиито тесери са в процес на отделяне от основата.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Мозайката е в нестабилно конструктивно състояние. Вероятно има някакво движение при свръзката на панелите, наблюдава се активен процес на отделяне на тесерите, вероятно от слаба, нарушена адхезия с основата. На земята под мозайката има множество паднали тесери. В долната част е видима метална лайсна и анкери, за която вероятно са захващани панелите. В горения десен ъгъл и малко към центъра се наблюдава почерняване в следствие на течове, улук в обхвата на мозайката. Тези течове са допринесли за падането на тесерите и нестабилното конструктивно състояние на мозайката.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Стабилизиране на мозаечните елементи, укрепване, префугиране, възстановка на лисите. Периодично повърхностно почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Училище


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: