Да гледаш и да виждаш

  1. Номер в регистъра: 17

  2. Адрес: ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново, ул. „Христо Смирненски“ №1А · град Велико Търново 5000


  3. Координати:

   43.081871, 25.628689


  4. Автор: Пламен Кондов, Специалност „ИИ-Стенопис” бакалавър, Водещ преподавател на проекта: доц. д-р Владимир Аврамов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Да гледаш и да виждаш“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Мозайка, стъклокерамика, керамика, стъкло

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 2015 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Мозайка на фасада на основно училище „Димитър Благоев“, Велико Търново, изпълнена със смесена техника от изкуствени мозаечни модули, релефно стъкло и керамични специално изпечени за целта елементи, изпълнена през 2015, дипломен проект


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Много добро състояние


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Училище


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: