Труд

  1. Номер в регистъра: 13

  2. Адрес: ул. „Ивайло“ 11, 5000 Велико Търново Център, Велико Търново


  3. Координати:

   43.081438, 25.633127


  4. Автор: Иван Стамболиев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Труд“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: „Горящото сърце на Данко“


  8. Техника на изпълнение: Мозайка

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1980 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Мозайка в центъра на Велико Търново. Изпълнена от естествен камък, в пет цвята с по няколко нюанса на цвят. Редена е на панели с горе-долу еднаква форма,добре монтирани един до друг, без ретуш на фугата.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Мозайката е в добро състояние, долната и част е скрита от реклами на съвременен магазин, ако има подпис не се вижда, вероятно е в долната част. Наблюдава се леко повърхностно замърсяване, в горната част има следи от някакви течове, конструктивно и повърхностно здрава.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата:


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: