Плодородие

  1. Номер в регистъра: 9

  2. Адрес: Фасадата на магазин в с. Леденик, с. Леденик 5049


  3. Координати:

   43.080972, 25.546153


  4. Автор: Христо Цацинов и Ботю Краев


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Плодородие“


  7. Други наименования, под които е познато произведението:


  8. Техника на изпълнение: Сграфито на фасадата на читалището в село Къпиново

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1974 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика:
   Сграфито, село Леденик, фасада на магазин в центъра. Изпълнено е в 3 цвята – сиво, бледа охра и по-тъмна охра и фон с естествения цвят на хоросана, но той не е част от сграфитото, той е само фон. Много интересно, че във всички слоеве се наблюдава мраморна мозайка, много фина фракция, като пълнител във всички цветове. На пипане е изключително здраво, може би има и цимент, но тава може да се установи само чрез анализи. Видим подпис в долна лява част. Една от буквите е разрушена. Х.Ц.? и Б.К‘ 74 г.


  18. Подпис / инициали на автора: Да


  19. Състояние: Сграфитото е в сравнително добро състояние. В долната част има следи от позеленяване от плесени и алги. Във видимо стабилно състояние, следи от пирони, повърхностно замърсено. Силно замърсен и почернял е фона около сграфитото.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Почистване, укрепване, стабилизация на мазилкови слоеве, възстановяване на липси, претониране на фасадата около сграфитото в подходящ нюанс, поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Магазин


  26. Възможност за достъп: Обществен


  27. Възможност за наблюдение: Неограничена


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: