Въстанието на Асен и Петър

  1. Номер в регистъра: 20

  2. Адрес: Регионална библиотека „Петко Р. Славейков, ул. „Иванка Ботева“ 2, 5000 ж.к. Варуша-юг, гр. Велико Търново 5000


  3. Координати:

   43.081050, 25.642072


  4. Автор: Георги Богданов


  5. Вид на обекта: Монументална декорация


  6. Наименование: „Въстанието на Асен и Петър“


  7. Други наименования, под които е познато произведението: 


  8. Техника на изпълнение: Стенопис с фрескова техника

  9. Използвани материали: 


  10. Датировка: 1961 г.


  11. Собственост на сградата: 


  12. Видове документи:


  13. Идентификатор по кадастрална карта:


  14. Номер по регулационен план:


  15. Принадлежност към групова НКЦ:


  16. Пространствени параметри на произведението: 


  17. Оисание – формален / стилов анализ, иконографска специфика: Стенопис в интериора на библиотека „Петко Р. Славейков“, изпълнен с фрескова техника (стенопис върху влажна мазилка). Автор Георги Богданов, подписана и датирана от автора.


  18. Подпис / инициали на автора: 


  19. Състояние: Фреската е в много добро състояние.


  20. Консервация / реставрация: Не


  21. Режими за опазване по ЗКН: Поддръжка и охрана, художествено осветяване, обозначаване с табела на автор и година на изпълнение, инвеститор и др.


  22. Проекти на изпълнение (по които е създадено произведението) и възложител: Не


  23. Връзка с околната среда: Макро-благоприятна


  24. Първоначална функция на сградата: 


  25. Настояща функция на сградата: Регионална бибилотека


  26. Възможност за достъп: 


  27. Възможност за наблюдение: 


  28. Съответствие между проект и изпълнение:


  29. Забележка/Друго: